Inloggning

Simning för alla åldrar

Då vi fick en fin simanläggning till norra Åland såg vi möjlighet att starta en simsektion i SIFs regi. Simsektionen startades i januari 2005. Simsektionen 2013 består av Camilla Danielsson, Göte Winé, Heidi Hanses Teirfolk, Carina Wikström, Marie Linde och Lotta Skrtic - Lindholm.

All SIF:s sim verksamhet är lagd till Ålands Idrottscenter. Simgruppernas storlek varierar mellan 8 -12 barn per grupp och vi försöker ha ett smidigt sätt att byta grupp så det även skall gå mitt i terminen. SIF simning huvudmål är att erbjuda en breddidrott. Vi känner ett ansvar att kunna erbjuda barn och ungdomar en simgrupp som passar in med deras behov. SIF simning har grupper från sim&lek till A-gruppen där vi nu har simmare som på hög nationell nivå i deras åldrar.

 

Tävlingar

Inom tävlingsverksamheten så är SIF med i de på Åland arrangerade månadstävlingarna, där tävlingen ”utmanaren” ingår. "Utmanaren" är egentligen ingen riktig tävling, utan mer ett träningstillfälle där man tränar på att tävla. Simmarna tävlar enbart mot sig själva. På varje distans finns stipulationstider att uppnå i tre steg med brons-, silver- och guldtider. Detta gör att killar och tjejer oavsett ålder kan tävla tillsammans. Tävlingen sker på hemmaplan i lugn och trygg miljö som simmaren känner till. Första steget är att tävla på 25 m av varje simsätt, när guldtiden uppnåtts i respektive simsätt fortsätter simmaren att tävla på 50 m och till sist 100 m av simsättet.

SIF simmare i A-gruppen simmar nu på de flesta nationella och internationella tävlingar som IF Åland deltar i.

Träningar

SIF simning har simkurser på 6 olika nivåer. Allt från sim & lek verksamhet upp till tävlingsverksamhet. Sim & lek, grodan yngel samt grodan grupperna har en simning i veckan. De två äldre grupperna medley och utmanarna har sedan 3 träningar i veckan. A-gruppens simmare tränar sedan 5-8 träningar i veckan. 

 

Anmälan

Vi tar in nya simmare i mån av plats. Vilket innebär att man tar kontakt med Göte Winé mobil 0405169639 eller hem 43545. Eller mail gote@aland.net.
 

Deltagare i simningen sedan starten 2005

År Flickor Pojkar Totalt
2005 34 21 55
2006 42 37 79
2007 39 36 75
2008 49 53 102
2009 60 38 99
2010 52 44 96